5. WTA Kolokvium – Sanace betonových konstrukcí - 19. červen, 2018, Brno

Admin 05.04.2018

Nejnovější poznatky v sanacích betonu . Pořádá : Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky – WTA International a Fakulta stavební VUT v Brně společně s SSBK (Sdružení pro sanace betonových konstrukcí)

Místo konání :
Fakulta stavební
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno
Česká Republika
  

Vědecký výbor :
Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA
Prof. Dr. Ing. Rolf P. Gieler
Prof. Dr. Ing. Dipl. Chem. Andrea Osburg
  

Organizační výbor
Ing. Magdaléna Kociánová
E-mail: kocianova.m@fce.vutbr.cz
Ing. Jindřich Melichar
E-mail: melichar.j@fce.vutbr.cz
 

Zaměření Kolokvia :
- Nové sanační materiály a technologie
- Ochrana betonových a železobetonových konstrukcí
- Kontrola a údržba železobetonových konstrukcí
 

Individuální přeprava :
Dopravní podnik města Brna - Hlavní nádraží, hlavní autobusové nádraží - Zvonařka, tramvajová zastávka Konečného náměstí 12 nebo Rybkova 3, 11.
  

Garant
WTA – International, TC5 Beton
www.wta-international.org
  

Jazyk
Oficiálním jazykem Kolokvia bude angličtina a čeština. Pro účastníky bude zajištěn simultánní překlad.

   

Registrace
Registrace probíhá prostřednictvím níže uvedeného registračního formuláře. Vyplněný formulář zašlete e-mailem. Potvrzení o registraci se provádí odesláním faktury organizátorům.
Poplatek za registraci pro 5. WTA Kolokvium - Sanace betonových konstrukcí činí*:
Ph.D. student 400 Kč
Člen WTA /nečlen WTA 900 Kč/1800 Kč
Instituce – člen WTA 2000 Kč
Instituce – nečlen WTA 2600 Kč
*V ceně je zahrnuto občerstvení po celou dobu Kolokvia a oběd.
  

Pro účast na 5. WTA Kolokviu - Sanace betonových konstrukcí
- prosím zašlete registrační formulář do 30. dubna, 2018 na melichar.j@fce.vutbr.cz nebo kocianova.m@fce.vutbr.cz

Jméno, příjmení
Instituce/firma
Adresa
PSČ/město
Telefon, e-mail
Místo a datum Podpis
Člen WTA Student

 

Registrace + program  (CZ)

Registration + program  (EN)