BÁŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.

Výroba a doprava betonových směsí, ukládání betonářských výztuží, uložení betonu pumpou Putzmeister, nákladní silniční automobilová doprava.

Výstavba průmyslových staveb ; Výstavba bytových a občanských staveb ; Výstavba inženýrských staveb.

Adresa

BÁŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.
Most - Komořany č.p. 178
434 03, Most - Komořany
IČ: 402 33 529

Provozní doba

Kontakt

Telefon +420 727 933 963

Na koho se obrátit

Prokurista a ředitel společnosti Ing. Vojtěch Šmíd
+420 724 030 222

Vedoucí betonárny Pavel Bartl
+420 602 140 520


O nás

Samostatná společnost BÁŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o. vznikla v roce 1992 privatizací dvou hospodářských středisek společnosti Báňské stavby Most a.s. částí jejího původního managementu.

Společnost BÁŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o. v současnosti zajišťuje výstavbu:
- bytových,
- občanských,
- průmyslových a
- inženýrských staveb,
a to v komplexním rozsahu.
Svými kmenovými zaměstnanci provádíme práce HSV i vybrané činnosti z oborů PSV. Ostatní práce a provozní soubory zajišťujeme svými osvědčenými subdodavateli.

Dále poskytujeme služby jako:
- výrobu, dopravu a ukládání betonových směsí,
- výrobu a ukládání betonářských výztuží a
- nákladní silniční automobilovou dopravu.

Mimo výše uvedené činnosti společnost poskytuje služby charakteru hornických prací, na které má Obvodním báňským úřadem vydané Oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem a Oprávnění k hornické činnosti.

Sídlo společnosti je v jejím správním centru v Komořanech u Mostu, u areálu bývalé Fortuny.


Sortiment

Zajišťujeme komplexní rozsah služeb betonárky:

 • výroba, doprava a ukládání betonových směsí
 • výroba a ukládání betonářských výztuží
 • nákladní silniční automobilová doprava
 • uložení betonu pumpou Putzmeister

V Komořanech u Mostu (u areálu bývalé Fortuny) vlastní společnost velkokapacitní betonárku, schopnou vyrábět i betony:

 • vodostavební
 • mrazuvzdorné
 • síranovzdorné
 • vysokých pevností

 

Zajišťujeme komplexní portfolio služeb při přípravě i realizaci výstavby:

 • Výstavba průmyslových staveb
  skladové haly, sklady olejů a PHM, mycí boxy, rozvodny, výměníkové stanice, benzinové stanice, demoliční práce
 • Výstavba bytových a občanských staveb
  rodinné a činžovní domy, penziony, autoservisy, prodejny, rekonstrukce objektů
 • Výstavba inženýrských staveb
  vodovody, kanalizace, komunikace pro automobily i pro pěší, zpevněné a betonové plochy, panelové plochy, zemní práce, odvodnění výsypek

  


Doprava a mechanizace

K provádění betonářských prací je společnost vybavena:

 • čtyřmi nákladními automobily T815
 • čtyřmi autodomíchávači
 • čerpadlem betonové směsi Putzmeister na podvozku Tatry T815

 
K provádění zemních a betonářských prací je společnost vybavena:

 • kolovým rypadlem CAT 438B
 • kolovým rypadlem Volvo EW160B
 • kolovým nakladačem Volvo BL71P
 • smykem řízeným nakladačem CAT 226
 • pásovým rypadlem CAT 312B
 • silničním vibračním válcem VV 111
 • dvěma ručně vedenými válci Bomag
 • čtyřmi nákladními automobily T815
 • čtyřmi autodomíchávači
 • čerpadlem betonové směsi Putzmeister na podvozku Tatry T815
 • autojeřábem AD160 16t na podvozku Tatry T148


Reference

Společnost BÁŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o. za dobu své samostatné působnosti (vznikla v roce 1992) úspěšně dokončila dodávky stavebních prací pro veřejný i soukromý sektor v celkovém finančním objemu více než 2 miliardy korun.

Základními oblastmi dodávek stavebních prací jsou:


Kvalita

Betonárka má i vlastní zkušebnu pro stálou kontrolu jakosti betonů a pro vydávání atestů.

Systém jakosti je ve společnosti zajištěn zpracovanou dokumentací podle norem:

Certifikáty a atesty - beton


Certifikace