Cement Hranice, akciová společnost - výroba

Výroba cementu, zdících malt, jádrových a štukových směsí a cementových tmelů

Adresa

Cement Hranice, akciová společnost - výroba
Bělotínská cesta 288
753 39, Hranice I - Město
IČ: 155 04 077

Provozní doba

Kontakt

Telefon 581 829 415
Fax 581 651 475

Na koho se obrátit

Public Relations Adéla Tkaná
581 829 415


O nás

Značka firmy je téměř pět desetiletí mezi odbornou veřejností známa především kvalitními cementy .
Uspokojování tuzemských i zahraničních zákazníků vysokou jakostí vyráběného sortimentu patří k prvořadým a dlouhodobým záměrům firmy.


Sortiment

Druhy cementů :

 • Volně ložené cementy
  • Portlandské cementy CEM I 52,5 R a CEM I 42,5 R
  • Portlandský cement s vápencem CEM II/A-LL 42,5 R 
  • Vysokopecní cement CEM III/A 42,5 N
  • Silniční portlandský cement CEM I 42,5 R (sc)
    
 • Balené cementy
 • TOPCEMENT (CEM I 52,5 R)
 • SUPERCEMENT (CEM I 42,5 R)
 • UNICEMENT (CEM II/B-LL 62,5 R)

 

Další výrobky :

 • Unimalt 14 a 5,5  - pojivo určené pro zdění a omítání. Jedna se o práškové hydraulické pojivo vyrobené semletím křemičitanového slinku s dalšími přísadami, které upravují provzdušnění, schopnost zadržet vodu a další vlastnosti pojiva.
 • Unimalt ZMR 11, zdící malta ruční - maltová směs vhodná pro zdění z cihlových tvárnic, keramických , pěnosilikátových a betonových bloků, vápenopískových cihel a dalších druhů stavebních materiálů. Zdící malta se skládá z cementu, kameniva a dalších přísad, které zlepšují užitné vlastnosti zdiva a omítky. Maltu je možné použít na vnitřní i vnější nosné i nenosné zdivo.
 • Unimalt OJR 12 - jedná se o vápenocementovou suchou maltovou směs pro vnitřní i vnější jádrové omítky pro ruční zpracování. Na tuto omítku lze nanášet kromě štukových i šlechtěné a syntetické omítky. Maltová směs OJR 12 je vhodná i jako podklad pro keramické obklady.
 • Unimalt OSR 15 - maltové směsi OSR jsou vhodné pro zhotovení štukových omítek. OSR 15 je ruční štuková omítka pro vnitřní i vnější použití. Skládá se z cementu, vápenného hydrátu, kameniva a dalších přísad, které zlepšují užitné vlastnosti.
 • Unimalt BP 16 - betonový potěr. Směs kameniva se zrnitostí 0-4 mm, cementu a dalších přísad, která je vhodná k provedení cementové mazaniny v tloušťce od 10 do 50 mm. Unimalt BP 16 je vhodný pro zhotovení vnitřních sdružených a plovoucích pochůzných potěrů. Používá se jako podkladní vrstva pod finální povrch podlahy nebo jako konečná úprava povrchů podlah. Unimalt BP 16 je možné použít pro zdění tam, kde se vyžaduje vyšší pevnost zdící malty.
 • Unimalt SPS 56 - samonivelační podlahovou stěrka vhodná k provedení vyrovnávací podkladové vrstvy pod podlahové krytiny (PVC, koberce, plovoucí podlahy, dlažby apod.) a také jako finální vrstva (sklepy, sklady, garáže apod.) Na tuto stěrku lze aplikovat barvy na beton, různé ochranné nátěry (proti vlhkosti, různým chemikáliím apod.). Stěrka se nanáší na běžné stavební podklady, jako jsou cementové potěry, betonové, keramické a slinuté dlažby. Materiál je vhodný i pro podlahové vytápění.
 • Unimalt SB 26 - suchý beton, který je směsí kameniva, cementu a dalších přísad. Po smíchání s vodou se výrobek používá pro drobné betonářské práce na stavbách. Vhodný je pro zhotovování nosných a nenosných konstrukcí, kde dostačuje min. krychelná pevnost 20 MPa a kde se nevyskytuje chemicky agresivní prostředí a koroze, způsobená chloridy.
   
 • Unilep S 19 - jedná se o standardní lepicí cementový tmel vhodný pro lepení všech typů keramických obkladů a dlažeb v interiéru s nasákavostí nad 3%. Tmel je vhodný k aplikaci na vápenocementové i cementové omítky, na pórobeton, beton apod. Tmel není vhodný do prostor s trvalou vlhkostí a tepelným namáháním nad 35°C (např. bazény, sauny i vytápěné podlahy aj.).lepící cementový tmel - vnitřní
 • Unilep S 29 Jedná se o standardní lepicí cementový tmel vhodný pro lepení všech typů keramických obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru s nasákavostí nad 3%. Tmel je vhodný k aplikaci na vápenocementové i cementové omítky, na pórobeton, beton apod. Unilep S29 C1TE je díky mrazuvzdornosti možné použít také v exteriéru.
 • Unilep S 39 - zdící malta a tenké spáry. Jedná se o suchou cementovou lepící maltovou směs určenou pro tenkovrstvé zdění z pórobetonových bloků. Tento tmel je vhodný jak pro nosné, tak pro nenosné zdivo z pórobetonu. Lepící tmel se skládá z cementu, kameniva, vápence, přísad a příměsí, které zlepšují jeho užitné a zpracovatelské vlastnosti.
 • Unilep S 59 - lepidlo na keramické oblklady FLEX. Suchá lepicí maltová směs typu C2 TE v souladu s normou ČSN EN 12004. Toto flexibilní lepidlo je určeno pro lepení keramických obkladů a dlažeb do extrémně náročného prostředí jako jsou venkovní bazény, sauny, vytápěné podlahy atd. 
 • Unilep S 69 - lepidlo na zateplovací systémy. Cementová suchá lepící a stěrková maltová směs na zateplovací systém. Unilep S 69 je maltová směs pro lepení a stěrkování fasádních minerálních izolačních desek, stabilizovaného a expandovaného polystyrénu, dřevotřísek nebo desek CETRIS. Maltová směs je vhodná pro použití k izolaci v exteriéru i interiéru. 


Reference

Kvalita


Kvalita

Společnost je od roku 1995 certifikována sytémem řízení jakosti ISO 9002. Příspěvkem ke zlepšení služeb zákazníkům je také moderní betonářská laboratoř, která je certifikovaným pracovištěm. Společnost je nositelem certifikáty systémů managementu dle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14 001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.


Certifikace