ČESTAV, s.r.o.

Výroba transportbetónu a betónových zmesí, doprava betónu, čerpanie betónu betónpumpou, predaj štrkopieskov, drveného a plaveného kameniva, betónových výrobkov (betónové ploty, výroba cestných panelov, debniace tvárnice, zámková dlažba, vodomerné šachty, studňové skruže a iný stavebný materiál)

Adresa

ČESTAV, s.r.o.
Sekule 668
908 80, Sekule
IČ: 368 24 615

Provozní doba

Pondelok  7.00-12.00  13.00 -17.00

Utorok      7.00-12.00  13.00 -17.00

Streda      7.00-12.00  13.00 -17.00

Štvrtok     7.00-12.00  13.00 -17.00  

Piatok      7.00-12.00  13.00 -17.00

Sobota     8.00-12.00

Kontakt: +421 918 378 386, martin@cestav.sk

Kontakt

Telefon +421 905 222 028

Na koho se obrátit

Konateľ Anton Čermák
+421 905 222 028

Vedúci predaja Martin Čermák
+421 918 378 386 , 905 146 406 , +421 34 77 47 214


O nás

Spoločnosť ČESTAV s.r.o. je zameraná na predaj štrkopieskov, drveného a plaveného kameniva, betónových výrobkov (debniacich tvárnic, výrobu cestných panelov, zámkovej dlažby, studňových skruží, vodomerných šácht a iného stavebného materiálu).

V roku 2014 sme zahájili výrobu transportbetónu a betónových zmesí rôznych tried a konzistencií. Zároveň poskytujeme dopravu betónu vo veľkokapacitných domiešavačoch a čerpanie betónu betónpumpou.

S výrobou cestných panelov začala naša spoločnosť v roku 2015.


Sortiment

Betón - betónové zmesi vyrábame podľa STN 206-1 s pevnosťami od C 8/10 po C 25/30 so zvýšeným priesakom v rôznych konzistenciách od suchého, cez zavlhnutý až po čerpateľný.

 

STN EN 206-1                             Staré označenie

C 8/10                                          C10

C10/15                                         B15

C 15/20                                        B20

C 20/25                                        B25

C 25/30                                        B30

C 25/30 max. priesak 50 mm       B30 vodostavebný

C 30/37                                        B37

Výroba betónu je plne automatizovaná. Dodané množstvo a kvalita sa dá spätne overiť, čím vylučujeme príp.pochybnosti o množstve a kvalite dodaného betónu.

 

Štrk a piesok:

  • Plavený kameň
  • Drvený kameň
  • Piesok a štrk

Betónové výrobky:

  • Zámková dlažba
  • Obrubníky
  • Debniace tvárnice
  • Betónové ploty
  • Cestné panely
  • Vodomerné šachty
  • Ostatný materiál

   


Doprava a mechanizace

Dopravu betónu zabezpečujeme domiešavačmi o objeme 6 , 7  a  9 m³ značky TATRA a IVECO.

Tiež poskytujeme čerpanie betónu betónpumpou Schwing do vzdialenosti 17 m. V prípade potreby zabezpečujeme aj betópumpy s dlhším ramenom podľa požiadaviek zákazníka.

Betón sa vyrába na plneautomatizovanej betonárni SB 20 s hodinovým výkonom 20 m³ za hodinu. Betonáreň je riadená počítačovým systémom ME- 30C/S od firmy Martek elektronik.


Reference

www.cestav.sk/referencie


Kvalita

Kvalita betónu je kontrolovaná v certifikovanoim laboratóriu QUALIFORM Slovakia Bratislava Csk 112, v súlade s normou  STN 206-1.


Certifikace