KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r.o.

Těžba lomového kameniva, drcení, třídění a mletí, výroba vápna

Adresa

KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r.o.
Libotín 500
742 66, Štramberk
IČ: 479 72 165

Provozní doba

Kontakt

Telefon 556 873 208
Fax 556 852 711
Mobil 724 127 453

O nás

KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r. o. je známý výrobce stavebního materiálu, surovin k odsiřovacím procesům v tepelných elektrárnách a teplárnách a surovin pro hutní chemickou výrobu a cukrovary.

Jediným vlastníkem společnosti je firma LASSELSBERGER, s. r. o. Plzeň.

Základní náplní výrobní činnosti je kusový vápenec tříděný, určený pro odsiřování tepelných elektráren, tepláren, pro hutní, chemickou a potravinářskou výrobu, mletý vápenec pro zemědělství, důlní a chemickou výrobu a k odlučování oxidů síry z kouřových plynů fluidních kotlů tepláren a elektráren, vápno vzdušné bíle kusové pro hutní a stavební výrobu, vápno vzdušné bílé velmi jemně mleté pro stavební účely, pro odsiřování, vápenný hydrát pro stavebnictví a úpravu pitné vody a mletá struska do maltových a betonových směsí. Z celkové produkce společnosti směřuje nemalé množství do oblasti ekologie, u vápenců je to přibližně 60% z celkového objemu a u vápna cca 30%.


Sortiment

• frakce 0/4 kamenivo do betonu, malt, pro asfaltové směsi a povrchových vrstev pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

• frakce 4/8 kamenivo do betonu, pro asfaltové směsi a povrchových vrstev pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

• frakce 8/16 kamenivo do betonu, pro asfaltové směsi a povrchových vrstev pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

• frakce 16/22 kamenivo do betonu, pro asfaltové směsi a povrchových vrstev pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

• frakce 16/32 pro inženýrské a pozemní komunikace

• frakce 32/63 pro inženýrské a pozemní komunikace

• frakce 0/8 pro inženýrské a pozemní komunikace

• frakce 0/16 pro inženýrské a pozemní komunikace

• frakce 0/32 pro inženýrské a pozemní komunikace

• frakce 0/63 pro inženýrské a pozemní komunikace

• lomový kámen

  

 


Kvalita

Společnost je držitelem certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001:2009  a od r. 2005 certifikátu EMS dle normy ČSN EN ISO 14001:2005.


Certifikace