Kurz - nakládání s odpady nejen ze staveb a demolic

Admin 21.09.2018

Vzdělávání, stavební a demoliční odpady, legislativa

Ústav pro životní prostředí Karlovy Univerzity v Praze v letošním roce pořádá kurz celoživotního vzdělávání o legislativě nakládání s odpady. Jedním z důležitých témat, která budou na kurzu řešena jsou odpady ze staveb a demolic. Pokud ve své praxi řešíte jestli, vybourané betony, cihly, výkopové zeminy musí být vždy odpadem, nebo můžou být za nějakých podmínek znovu použity jako hodnotný stavební materiál, přijďte si poslechnout, co o tom říkají lidé tvořící právní předpisy, lidé přímo z Ministerstva životního prostředí. Na kurzu se dozvíte mnoho i o dalších tématech jako je evidence odpadů, nakládání s nebezpečnými odpady, přepravě odpadů a nahlédnete i do zákoutí správního řádu a činnosti České inspekce životního prostředí.

V případě zájmu navštivte webové stránky kurzu

  
https://sites.google.com/view/cvodpady/home