M.I.S. a.s.

Zkoušky kameniva, zemin, zkoušky směsí pro podkladní vrstvy stmelené i nestmelené, zkoušky betonů, zkoušky asfaltových směsí a hotových asfaltových konstrukcí včetně návrhu receptur, odtrhové zkoušky izolačních systémů, diagnostický průzkum vozovek.

Adresa

M.I.S. a.s.
Resslova 956
500 02, Hradec Králové
IČ: 421 95 683

Provozní doba

Kontakt

Telefon 495 844 350
Mobil 602 246 227, 725 822 476

Na koho se obrátit

Ředitel centrální laboratoře Ing. Martin Buštík
495 844 350, 602 246 227


O nás

Centrální laboratoř zajišťuje a provádí činnosti v oboru podnikání - testování, měření a analýzy v laboratořích, na stavbách a stávajících objektech. Tato laboratoř je následníkem laboratoře firmy M - SILNICE a.s. Jde o uznávanou laboratoř se čtyřicetiletou tradicí.


Sortiment

 • Zkoušky kameniva pro betonové, asfaltové směsí, nestmelené a stmelené směsi pro inženýrské stavby dle norem řady ČSN EN 1097, ČSN EN 1367, ČSN EN 932, ČSN EN 933, ČSN 72 1179 a ČSN EN 12620
 • Mechanické a fyzikální zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu ČSN EN 206-1 změna Z3, ČSN 73 6123, ČSN ISO 6784 (ČSN 73 2400, ČSN P ENV 206) a TKP SPK a ČD
 • Nedestruktivní zkoušení betonu betonových konstrukcí Schmidtovými tvrdoměry dle ČSN EN 12504-2, ČSN 731373
 • Zkoušky zemin (zrnitost apod.), klasifikace zemin dle norem (ČSN 72 1017, 72 1002)
 • Zkoušení zhutnění zemin a násypů dle normy ČSN 72 1006, ČSN EN 13286, ČSN 73 6133 a TP, TKP
 • Zkoušky fyzikálně mechanických charakteristik na vývrtech odebraných z konstrukcí, vyhodnocení stavu (betonové, nestmelené a stmelené vrstvy, živičné vozovky apod.)
 • Zkoušení nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy, zkoušení směsí cementových stabilizací, kameniva stmelené hydraulickým pojivem a prolévaných vrstev ve výrobně i na stavbě dle EN
 • Návrhy a průkazní zkoušky nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy, cementových stabilizací a kameniva stmeleného hydraulickým pojivem dle  ČSN EN 13286, ČSN EN 14227, ČSN 73 6124-1 a na přání zákazníka dle neplatných ČSN 73 6124 a ČSN 73 6125
 • Zkoušky přídržnosti a přilnavosti povrchových vrstev a úprav, omítek izolací stavebních konstrukcí apod.
 • Zkoušky nepropustnosti vrstev (pečetící, izolace)
 • Zkoušky asfaltů dle ČSN EN 1426-7
 • Zkouška asfaltových směsí dle norem řady ČSN EN 12697 a ČSN 73 6160
 • Zkouška typu asfaltových směsí dle ČSN EN 13108-1, ČSN EN 13108-5, a zkoušky typu asfaltových směsí s obsahem R - materiálu
 • Provádíme diagnostický průzkum vozovek včetně návrhu opravy


Certifikace